22 دسامبر 2019
دسامبر 22, 2019

جراحی بینی باز

دسامبر 22, 2019 0 دیدگاه

جراحی بینی باز

برای انجام جراحی بینی ، دو روش وجود دارد که آن ها تحت عنوان های جراحی بینی باز و بسته شناخته می شوند ؛ در این مقاله به معرفی عمل بینی به روش باز می پردازیم. زمانی که جراح بینی قصد انجام جراحی بینی باز را داشته باشد ، باید برش های مورد نظر جهت عمل بینی را بر روی سطح خارجی پوست بینی ایجاد کرده و سپس اصلاحات مورد نیاز را انجام دهد ، اگر بخواهیم به طور دقیق اشاره کنیم باید بگوییم که برش های مورد نیاز جهت انجام جراحی زیبایی بینی به روش باز بر روی ناحیه کلوملا ( قسمت میانی حفره های بینی ) ایجاد می شود و پس از ایجاد برش جراح بینی اقدام به بلند کردن پوست بینی کرده و سپس اقدامات مورد نیاز را انجام می دهد.

به علت بلند کردن پوست بینی در عمل بینی به روش باز ، وسعت دید جراح بینی بیشتر است و به همین علت می تواند تغییرات گسترده ای را بر روی بینی اعمال کند ؛ از این رو جراحی های سخت و پیچیده که نیاز به تغییرات بسیاری دارند به روش باز انجام می شوند.

اسکارهای ناشی از عمل بینی به روش باز ، به مرور زمان از بین می روند بنابراین نگران باقی ماندن جای بخیه های عمل زیبایی بینی نباشید.
مزایای عمل بینی به روش باز

میزان وسعت دید جراح بینی ، بسیار زیاد است.
جراح بینی توانایی ایجاد اعمال اصلاحات گسترده در این روش از جراحی بینی را دارد.
پیوند غضروف در روش عمل بینی باز ، بسیار راحت انجام می گیرد.
جراح بینی ، آزادی عمل بیشتری برای ایجاد تغییرات مورد نیاز بر روی بینی دارد.

جراحی بینی باز

تفاوت عمل بینی بسته و باز

آشکارترین تفاوت میان عمل بینی به روش بسته و باز ، در ناحیه برش عمل بینی است همانطور که گفته شد در عمل بینی به روش باز ، برش های مورد نیاز بر روی پوست بین سوراخ های بینی ایجاد می شود در صورتی که در عمل بینی به روش بسته ، هیچ گونه برشی بر روی سطح خارجی پوست بینی ایجاد نمی شود و تمامی برش های مورد نیاز داخلی می باشند.

انتخاب هر کدام یک از این روش ها جهت انجام جراحی زیبایی بینی بعد از برسی و معاینه بیمار و با توجه به میزان ایرادات بینی او انجام می گیرد ، بنابراین هر یک از این روش ها با توجه به شرایط بیمار انتخاب می شود پس به نظر جراح بینی خود احترام گذاشته و اصرار به انجام جراحی بینی به یک روش خاص نورزید.
جراحی بینی باز

برای انجام جراحی بینی ، دو روش وجود دارد که آن ها تحت عنوان های جراحی بینی باز و بسته شناخته می شوند ؛ در این مقاله به معرفی عمل بینی به روش باز می پردازیم.

جراحی بینی باز
جراحی بینی به روش باز

زمانی که جراح بینی قصد انجام جراحی بینی باز را داشته باشد ، باید برش های مورد نظر جهت عمل بینی را بر روی سطح خارجی پوست بینی ایجاد کرده و سپس اصلاحات مورد نیاز را انجام دهد ، اگر بخواهیم به طور دقیق اشاره کنیم باید بگوییم که برش های مورد نیاز جهت انجام جراحی زیبایی بینی به روش باز بر روی ناحیه کلوملا ( قسمت میانی حفره های بینی ) ایجاد می شود و پس از ایجاد برش جراح بینی اقدام به بلند کردن پوست بینی کرده و سپس اقدامات مورد نیاز را انجام می دهد.

به علت بلند کردن پوست بینی در عمل بینی به روش باز ، وسعت دید جراح بینی بیشتر است و به همین علت می تواند تغییرات گسترده ای را بر روی بینی اعمال کند ؛ از این رو جراحی های سخت و پیچیده که نیاز به تغییرات بسیاری دارند به روش باز انجام می شوند.

اسکارهای ناشی از عمل بینی به روش باز ، به مرور زمان از بین می روند بنابراین نگران باقی ماندن جای بخیه های عمل زیبایی بینی نباشید.
مزایای عمل بینی به روش باز

میزان وسعت دید جراح بینی ، بسیار زیاد است.
جراح بینی توانایی ایجاد اعمال اصلاحات گسترده در این روش از جراحی بینی را دارد.
پیوند غضروف در روش عمل بینی باز ، بسیار راحت انجام می گیرد.
جراح بینی ، آزادی عمل بیشتری برای ایجاد تغییرات مورد نیاز بر روی بینی دارد.

جراحی بینی باز

تفاوت عمل بینی بسته و باز

آشکارترین تفاوت میان عمل بینی به روش بسته و باز ، در ناحیه برش عمل بینی است همانطور که گفته شد در عمل بینی به روش باز ، برش های مورد نیاز بر روی پوست بین سوراخ های بینی ایجاد می شود در صورتی که در عمل بینی به روش بسته ، هیچ گونه برشی بر روی سطح خارجی پوست بینی ایجاد نمی شود و تمامی برش های مورد نیاز داخلی می باشند.

انتخاب هر کدام یک از این روش ها جهت انجام جراحی زیبایی بینی بعد از برسی و معاینه بیمار و با توجه به میزان ایرادات بینی او انجام می گیرد ، بنابراین هر یک از این روش ها با توجه به شرایط بیمار انتخاب می شود پس به نظر جراح بینی خود احترام گذاشته و اصرار به انجام جراحی بینی به یک روش خاص نورزید.